Kinderen, jongeren en naturisme

Eenieder die goed naar kinderen gekeken heeft, weet dat het enthousiaste naturisten zijn. Ze gillen van blijdschap als ze in hun blootje kunnen rond rennen.

geschminkt kindkind in kinderzwembadkind bij de minigolf

Onze kinderen groeien op in een samenleving, die ons lichaam tot een object degradeert. Naaktheid, ofschoon overal aanwezig wordt altijd in een seksuele context geplaatst en alleen op die manier getolereerd als het aan schoonheidsidealen voldoet. Dit leidt tot veel onzekerheid en schaamte voor het eigen lichaam.

Kinderen die met naturisme opgroeien leren het lichaam te accepteren zoals het is en dat ieders lichaam verschillend is. De natuurlijke omgang met het eigen lichaam is de sleutel tot een gezond zelfbeeld en een sterk zelfbewustzijn.

Krijgen kinderen geen problemen met andere kinderen?

Helaas krijgen de meeste kinderen te maken met plagerijen van andere kinderen. Verschillende redenen zijn hiervoor te noemen. Soms is het een bril, soms het beroep van de ouders of de godsdienst waar het gezin bij aangesloten is. Dat geldt natuurlijk ook voor het naturisme. Echter, omdat naturisme het zelfbewustzijn meestal vergroot bij kinderen die met naturisme opgroeien, zijn zij in een betere positie om hier mee om te kunnen gaan. Bovendoen voelen kinderen feilloos aan wie ze wel en wie ze niet over het naturisme vertellen.

Breng ik mijn kind in een verhoogd risico situatie als het naakt rondloopt?

Kleding heeft helaas geen enkel kind voor misbruik kunnen beschermen. Bij dit soort misdrijven gaat het hoofdzakelijk over het slachtoffer in de greep krijgen. Een kind met een gezond zelfbewustzijn, dat geen schaamte kent voor het eigen lichaam of bepaalde lichaamsdelen, is daarom altijd zekerder. Dit staat los van met of zonder kleding.